بلاگ
رنگ و معنای رنگ‌ها مختلف
یکی از نکات قابل توجه در رابطه با رنگ و معنای رنگ‌های مختلف این است که در فرهنگ‌های متفاوت مفهوم یکسانی دارد. تحقیقات بی‌شماری در سراسر دنیا با محوریت انسان‌ها انجام شده و به مقایسه آنها پرداخته است. مرد با زن، کودک با بزرگسال، اشخاص عامی با معماران، و حتی میمون‌ها با انسان مورد بررسی قرار گرفته‌اند و همگی نشان می‌دهند رنگ یک زبان بصری بین‌المللی است که همه افراد درک می‌کنند.

هر رنگ پیامی را منتقل می‌کند. مهم‌ است که با کاربرد درست رنگ، پیام درستی انتقال داده شود که متناسب با محیط باشد. برای مثال کلاس درس کارایی متفاوتی با اتاق بیمار در بیمارستان دارد و فضای اداری نیز شباهتی به خط تولید یک کارخانه ندارد و هر کدام نیازمند رنگ‌آمیزی متفاوتی هستند
قرمز سرکش، پرشور، تحریک‌آمیز، آتشین و تهاجمی است و در طراحی داخلی فضایی تهاجمی، در حال پیشرفت و طالب برتری را القا می‌کند.

سفید نشانه باز بودن، وسعت، بی‌طرفی و پاکیزگی است و برای نمایش پیام پاکی، تمیزی، پوچی و تردید به کار می‌رود.

رنگ زرد نمادی از آفتاب و فضای گرم، صمیمی و ملایم است. این رنگ در طراحی داخلی فضایی محرک، روشن و صمیمی را نشان ‌می‌دهد.

سبز رنگی متعادل، طبیعی و آرام است. این رنگ پیام سادگی، امنیت و تعادل را می‌رساند.